این لیست کتاب هایی هستش که خیلی تونستن به من کمک کنند که اکثرا در حوضه توسعه فردی و کسب و کار هستش


هنر ظریف بیخیالی

خیلی داره تو زندگی بهت سخت میگذره؟ احساس ناراحتی از زندگی داری؟ یا فکر میکنی یه چیزی اشتباهه این کتاب میتونه کمک ات کنه


قوی سیاه

فکر میکنید اتفاقات زندگی شما قابل پیشبینی بودند؟ حدس میزدید اتفاق بی افتند؟ برای اینده چه برنامه ایی دارید؟ این کتاب جواب سوالات شماست


صفر به یک

بنیانگذار یک استارت اپ هستید؟ میخواهید در اینده استارت اپ داشته باشید؟ این کتاب در صورت علاقع شما به کسب و کار بسیار پیشنهاد میشود